Trường mầm non Hoa Mai được thành lập từ năm 1994 đến nay nhà trường duy trì 12 lớp với tổng số 370 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường 39 đồng chí, trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên.