Thống kê
Hôm nay : 82
Tháng 11 : 267
Năm 2020 : 4.168
Nội quy nhà trường

Nội quy nhà trường

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đồng thời phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân trong tập thể nhà trường, thực hiện công bằng dân chủ trong trường học. Phấn đấu 100% CB, GV, NV có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức, kĩ năng và có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp. Xây dựng ...