Thành tựu trường Mầm non Hoa Mai:
                            Trường được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh: 1 lần
                            Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc: 6 năm
                            Trường được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh: 5 lần
                            Trường tiên tiến xuất sắc: 5 năm
                            Trường học văn hóa
                            Trường học thân thiện, học sinh tích cực xuất sắc
                            Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc:
                            Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh:

                     - Cá nhân:
                            Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 1 đồng chí
                            Bằng khen của công đoàn GD Việt Nam: 1 đồng chí
                            Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 1 đồng chí
                            Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh: 5 đồng chí
                            Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai: 1 đồng chí
                            Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 30 lượt CBGV
                           Giấy khen của Thành ủy thành phố Lào Cai: 2 đồng chí

                                               
Hiện nay trường mầm non Hoa Mai đang phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành các tiêu chuẩn đề nghị trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào năm 2014.